Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu, nhãn hiệu, logo

16:21:45 27-09-2021 | Lượt xem: 155

Gần như tất cả các doanh nghiệp hay cá nhân khi kinh doanh đều sẽ tạo ra một thương hiệu (hay còn gọi là nhãn hiệu, logo) để khách hàng có thể nhận diện sản phẩm/dịch vụ do mình cung cấp, cũng như để phân biệt với sản phẩm/dịch vụ do cá nhân, doanh nghiệp khác cung cấp trong cùng lĩnh vực.
Đặc biệt thương hiệu còn được xem là một loại tài sản của doanh nghiệp và giá trị của loại tài sản này sẽ ngày càng tăng khi doanh nghiệp tạo được uy tín trên thị trường.
Tuy nhiên, các lợi ích nêu trên của thương hiệu chỉ được đảm bảo về mặt pháp lý khi doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền.
Bạn bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc để thiết kế ra thương hiệu, để làm marketing cho thương hiệu, để tạo uy tín trong khách hàng nhưng tất cả có thể tan biến nếu có một bên thứ ba cướp mất thương hiệu chỉ vì bạn không đăng ký độc quyền cho thương hiệu của mình.
Chính vì lý do trên, ACF – Kết nối dịch vụ doanh nghiệp trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp thủ tục và quy trình đăng ký độc quyền thương hiệu như sau:
Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu, nhãn hiệu, logo
 1. Những ai được đăng ký thương hiệu độc quyền?

Điều 87 Luật Sở hữu Trí tuệ thì quy định về quyền đăng ký thương hiệu (nhãn hiệu) như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.
4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.
5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”
Tóm tại: chủ thể được tiến hành nộp đơn  đăng ký độc quyền thương hiệu bao gồm cả cá nhân và tổ chức, trong đó tổ chức bao gồm: tất cả các loại hình doanh nghiệp như: công ty TNHH, công ty cổ phần, DNTN,...; hộ kinh doanh, trường học, bệnh viện và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp.
 1. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Hiện nay, thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu được thực hiện tại Cục Sở hữu Trí tuệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có địa chỉ trụ sở tại số 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 1. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Việc đăng ký độc quyền thương hiệu về cơ bản có các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu thương hiệu

Tra cứu thương hiệu là bước do ACF thực hiện với độ chính xác lên đến 90%, theo đó chúng tôi sẽ tra cứu trên hệ thống dữ liệu được công bố của Cục Sở hữu Trí tuệ xem các thương hiệu đã đăng ký độc quyền trước đó có trùng hay tương tự với thương hiệu của Quý khách hàng hay không. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro khi đăng ký độc quyền thương hiệu cho khách hàng.
Để có thể tra cứu thương hiệu, Quý khách hàng cần cung cấp mẫu thương hiệu và các sản phẩm/dịch vụ có sử dụng thương hiệu.

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu

Theo đó, người nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu cần nộp kèm 05 mẫu thương hiệu và tờ khai đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu theo mẫu tại “Phụ lục A – Mẫu số: 04 – NH, theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN”, tờ khải phải đảm bảo có các thông tin:
 • Mẫu thương hiệu (hình hoặc chữ hoặc kết hợp giữa hình và chữ), kèm theo đó là mô tả chi tiết về thương hiệu như màu sắc, hình dáng, ý nghĩa, v.v.
 • Thông tin người nộp đơn đăng ký thương hiệu: tên, địa chỉ, thông tin liên hệ.
 • Thông tin về đại diện của người nộp đơn (nếu có): loại đại diện, tên, địa chỉ, thông tin liên hệ.
 • Thông tin yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): số đơn, ngày nộp, nước nộp.
 • Khai báo lệ phí đăng ký độc quyền thương hiệu cần nộp (tùy từng thương hiệu).
 • Khai báo các tài liệu có trong đơn.
 • Danh mục và phân nhóm sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu (theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Ni-xơ). Danh mục này nhằm xác định phạm vi bảo hộ độc quyền của thương hiệu và cũng là căn cứ để xác định lệ phí của đơn.
 • Khai trang bổ sung (nếu có).

Bước 3: Nộp đơn và đóng lệ phí nhà nước

Tiến hành nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ và nộp lệ phí nhà nước bao gồm:
 • Lệ phí nộp đơn
 • Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu (nếu phân nhóm không chính xác)
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có)
 • Phí công bố đơn
 • Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn
 • Phí thẩm định đơn
Tổng lệ phí nhà nước để đăng ký bảo hộ độc quyền cho một thương hiệu có 01 nhóm và 06 sản phẩm/dịch vụ là 1.000.000đ.
Bước 4: Tiến hành theo dõi tình trạng của đơn đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu và trả lời các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ nếu thấy cần thiết. Tổng thời gian Cục Sở hữu Trí tuệ.
Khi đơn được nộp, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ cấp cho người nộp số đơn và biên lai thu lệ phí. Sau đó Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xem xét liệu thương hiệu được nộp bảo hộ có trùng hay tương tự với thương hiệu nào đã được đăng ký bảo hộ độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam hay không, quá trình này theo luật định mất khoảng 12 tháng nhưng thực tế có thể lâu hơn nếu số lượng đơn quá tải.
 1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu

Nếu Quý khách hàng đăng ký độc quyền thương hiệu cần chuẩn bị các tài liệu sau các tài liệu sau:
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Bản sao hoặc bản scan của Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với doanh nghiệp) hoặc chứng minh nhân dân/căn cước/hộ chiếu (đối với cá nhân)
Trên đây là trình tự, thủ tục và các loại hồ sơ dùng để đăng ký độc quyền thương hiệu. Nếu bạn đang cần tìm 1 dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền uy tín, chất lượng, hãy liên hệ ngay với ACF để được tư vấn và giới thiệu.

Tin liên quan

Quy trình xử lý đơn đăng ký độc quyền thương hiệu

Quy trình xử lý đơn đăng ký độc quyền thương hiệu

15:00:13 21-10-2021

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, quy trình xử lý đơn đăng ký độc quyền thương hiệu và cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ có...

7 Cách đặt tên thương hiệu hay

7 Cách đặt tên thương hiệu hay

18:09:32 14-10-2021

Bài viết hướng dẫn 7 cách đặt tên thương hiệu thường được sử dụng. Giúp tạo được 1 tên thương hiệu hay, độc đáo và dễ được bảo hộ độc...

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

16:24:27 08-10-2021

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện chung của thương hiệu, không thuộc trường hợp không được bảo hộ và phải có khả...

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

11:12:31 06-10-2021

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu là việc mà chủ sở hữu thương hiệu đưa ra các biện pháp xử lý đơn vị xâm hại thông qua ngăn chặn, khởi kiện và yêu...

Xâm phạm thương hiệu và xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Xâm phạm thương hiệu và xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

12:41:23 05-10-2021

Việc xâm phạm thương hiệu và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến thương hiệu xuất hiện ngày càng nhiều. Cách xử lý hành vi xâm phạm thương hiệu ra sao?

2 trường hợp văn bằng bảo hộ độc quyền bị mất hiệu lực

2 trường hợp văn bằng bảo hộ độc quyền bị mất hiệu lực

16:52:03 04-10-2021

Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, có 2 trường hợp văn bằng bảo hộ độc quyền không còn giá trị. Đó là hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hoặc...

Cách gia hạn thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cách gia hạn thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

15:35:42 29-09-2021

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là loại giấy chứng nhận có thời hạn. Vì vậy, để văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền được duy trì vĩnh viễn, cần...

Thương hiệu là gì? Đặc điểm cơ bản về thương hiệu

Thương hiệu là gì? Đặc điểm cơ bản về thương hiệu

17:52:53 26-09-2021

Thương hiệu là tài sản vô hình giúp mọi người có thể xác định một công ty hoặc 1 cá nhân. Xây dựng thương hiệu thành công giúp đem lại nhiều lợi ích...

Tin tức mới nhất
Họa tiết
File excel phần mềm kế toán hộ kinh doanh miễn phí

File excel phần mềm kế toán hộ kinh doanh miễn phí

09:42:11 16-06-2022

ACF tặng bạn phần mềm kế toán hộ kinh doanh file excel miễn phí với sổ sách kế toán được thiết kế dựa trên thông tu 88/2021/TT-BTC

Mẫu sổ sách kế toán của hộ kinh doanh cá thể - File Excel

Mẫu sổ sách kế toán của hộ kinh doanh cá thể - File Excel

09:10:02 16-06-2022

Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh cá thể thông tư 88/2021/TT-BTC bao gồm 7 loại sổ sách và 5 loại chứng từ kế toán. Tải ngay file excel sổ sách kế toán HKD

Download phần mềm kế toán misa 2017 miễn phí full crack

Download phần mềm kế toán misa 2017 miễn phí full crack

10:59:10 07-06-2022

Download phần mềm kế toán misa 2017 miễn phí full crack với đầy đủ các phân hệ, có license kèm theo. Phù hợp cho các bạn đang làm kế toán dịch vụ

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

20:04:27 24-05-2022

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế tại …(người nộp thuế) được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

19:49:14 24-05-2022

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

19:51:22 18-05-2022

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính