Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice

17:00:21 15-12-2021 | Lượt xem: 1539

Hiện nay, trên thị trường, có rất nhiều thương hiệu hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp phép sử dụng. Nhưng đến tháng 12/2021, chỉ có 11 nhà cung cấp có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để truyền – nhận dữ liệu về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Trong đó, thương hiệu EasyInvoice của nhà cung cấp hóa đơn điện tử Softdream là 1 thương hiệu mạnh, chiếm thị phần đáng kể trên thị trường. Hôm nay, ACF sẽ gởi đến các bạn bài viết về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, theo thông tư 78/2021/TT-BTC.   
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
 

Cách sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế của hóa đơn điện tử EasyInvoice

Tại hệ thống Kê khai : Trên menu ngang “Quản lý hóa đơn” -> chọn “Danh sách hóa đơn”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
► Chuyển sang màn “Danh sách hóa đơn”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
  • Để tạo mới hóa đơn có mã người dùng thao tác như sau:
Bước 2.1: Tại màn “Danh sách hóa đơn” -> chọn Mẫu số hóa đơn có mã -> Click Tạo mới
( Ví dụ: 1C21TDT)
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 2.2: Sau khi kích vào button Tạo mới, form nhập sẽ hiện ra cho phép người dùng thao tác để tạo mới hóa đơn
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
► Tại form nhập người dùng thực hiện nhập các thông tin hợp lệ cho các trường bắt buộc để tạo mới một hóa đơn
*Hình thức thanh toán: Cho phép người dùng chọn
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Trong đó với Hình thức thanh toán: 9-Khác, người dùng cần nhập tên hình thức thanh toán khác mới có thể tạo lập được hóa đơn.
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
*Thông tin mở rộng: Bao gồm các trường mở rộng theo yêu cầu của từng loại hóa đơn cũng như yêu cầu riêng của từng đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 2.3: Phần thông tin Sản phẩm
+ Nhập “Tên hàng hóa, dịch vụ” hoặc chọn hàng hóa, dịch vụ có trong danh mục sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Chọn tên hàng hóa, dịch vụ mong muốn và thông tin sản phẩm sẽ hiển thị dữ liệu vào các cột tương ứng
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
►Kiểm tra các trường Tiền và số tiền viết bằng chữ
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 2.4: Click button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice và quay lại màn hình “Quản lý hóa đơn” hóa đơn vừa được tạo thành công sẽ hiển thị ở màn hình này
-Hóa đơn mới tạo lập sẽ không có “Số hóa đơn” , trống tên “Người PH” , trống “Mã cơ quan thuế”, hiển thị “Kết quả trả về của Thuế”,cho phép thực hiện “Xem , Sửa , Xóa , Phát hành hóa đơn”
+ Để thực hiện xem chi tiết hóa đơn ⇒ click icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
 
+ Để thực hiện “Sửa, xóa” click icon tương ứng Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoiceHướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 2.5: Phát hành hóa đơn
Chọn hóa đơn có trạng thái “Mới tạo lập”  tích vào ô checkbox Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice của hóa đơn mong muốn ( một hoặc nhiều hóa đơn)
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
► click button “Phát hành HĐ” Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice ► tiếp theo chọn chứng thư số :
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Click “OK” ⇒ Thực hiện nhập Mã pin của chứng thư số để hoàn thành việc phát hành hóa đơn. Ngược lại click “Cancel” để hủy ký số
Người dùng theo dõi kết quả ngay tại màn danh sách hóa đơn thông qua thông tin hiển thị trên các trường: Kết quả trả về của Thuế, Mã cơ quan Thuế
Hệ thống chờ cơ quan thuế cấp mã ⇒ Nhận được kết quả mã trả về gồm 34 ký tự ở màn danh sách hóa đơn, sau đó sẽ tự động gửi mail thông báo tới địa chỉ email của Khách hàng ( bao gồm cả mail khách hàng và mail CC)
Lưu ý: Đối với hóa đơn có mã chỉ khi nhận được mã từ cơ quan thuế cấp mới có thể gửi mail thông báo đến cho khách hàng
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
  • Sau khi phát hành hóa đơn thành công, hệ thống sẽ ghi nhận vào “Lịch sử giao dịch”
Người dùng có thể xem kết quả trả về của cơ quan Thuế bằng cách click vào icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Để xem chi tiết lỗi tiếp tục click vào icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
I.Thông báo sai sót
-Tại menu ngang “Quản lý hóa đơn” ► click chọn “Danh sách hóa đơn”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn”. Tại đây người dùng có thể tích chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn để tạo thông báo sai sót.
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Chuyển sang màn hình Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Thông tin chung Người nộp thuế
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
- Tên chi cục thuế(*)
- Người nộp thuế(*)
- Mã số thuế(*)
- Ngày tạo lập(*)
- Địa danh(*)
- Loại(*):
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Với Loại “Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT” thì yêu cầu nhập đủ “Số thông báo của cơ quan thuế” và “Ngày thông báo của cơ quan thuế”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Tại bảng danh sách hóa đơn:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Mã CQT cấp:
    + Với mẫu hóa đơn có mã đã được cơ quan thuế cấp mã à hệ thống sẽ tự động fill sẵn mã đã cấp
    + Với mẫu hóa đơn không mã ⇒ bỏ trống
- Các thông tin: “Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn” , “Số hóa đơn”, “Ngày hóa đơn” được lấy theo thông tin hóa đơn đã chọn
- Loại áp dụng hóa đơn điện tử:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Tính chất thông báo
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Lý do: Người dùng nhập lý do lập thông báo sai sót
- Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, để gửi thông báo ⇒ Click button “Gửi thông báo” ⇒ Hệ thống lưu thông tin đăng ký đồng thời bật ra form chọn chứng thư số để ký trên hồ sơ
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
- Người dùng chọn 1 chứng thư số ⇒ Click OK các thông tin của chứng thư số được tự động lấy lên trang đăng ký. Ngược lại Click Cancel sẽ đóng form và dừng thao tác chọn chứng thư số.
- Gửi thông báo thành công sẽ hiển thị popup thông báo:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice

- Click OK để ký và gửi dữ liệu lên cơ quan thuế. Đồng thời hệ thống quay về màn danh sách hóa đơn.
- Để xem chi tiết các thông tin về trạng thái và thông điệp trả về à Sang màn “Lịch sử giao dịch”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
- Trạng thái gửi: Đã gửi và Gửi lỗi
- Kết quả trả về: Xem chi tiết các thông điệp trả về Click icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
- “Xem XML” chi tiết thông báo gửi lên cơ quan thuế ⇒ Click icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
IV. Bảng tổng hợp
Bước 1: Tại hệ thống TVAN mục Đăng ký HDDT ⇒ Đăng ký HDDT :
- Phần Nội dung tờ khai: đăng ký phương thức chuyển dữ liệu: Chuyển bảng tổng hợp
- Điền đủ thông tin còn lại ⇒ Gửi đăng ký và chờ TCT chấp nhận
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 2: Tạo dữ liệu hóa đơn. Tại mục Báo cáo chọn Báo cáo tổng hợp
Kết quả hiển thị:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 3: Tại màn tìm kiếm Chọn các điều kiện tìm kiếm
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
  • Đối với Loại hàng hóa là: 2 – Vận tải hàng không/9 – Khác: Báo cáo sẽ lấy theo từng hóa đơn
  • Đối với loại hàng hóa là: 1 – Xăng dầu: Báo cáo sẽ lấy theo từng sản phẩm và xuất báo cáo theo từng ngày
Bước 4: Chọn Chuyển tiếp
Kết quả hiển thị:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 5: Chọn ký và gửi dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Chọn Chứng thư số
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Kết quả hiển thị thông báo “Ký và gửi dữ liệu lên cơ quan thuế thành công. Chi tiết xem tại màn giao dịch”, trang load về Danh sách hóa đơn
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Bước 6: Chọn Lịch sử giao dịch tại danh mục Lịch sử giao dịch để kiểm tra trạng thái bảng tổng hợp
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
II.Hủy dải hóa đơn
Tại menu dọc, chọn “Xử lý hóa đơn” ⇒ Chọn “Hủy dải hóa đơn”
⇒ Hiển thị màn hình Quản lý hủy dải hóa đơn:
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Hủy dải HĐ: click button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice ⇒ chuyển sang màn hình “Thông báo hủy hóa đơn”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Sau khi nhập xong dữ liệu vào các trường ⇒ click tiếp button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice ⇒ Chuyển sang màn hình “Danh sách hủy hóa đơn điện tử”. Sau khi chọn xong dải hóa đơn cần hủy
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Click button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice , Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice để lưu lại dải hóa đơn vừa chọn
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Tại mục “Danh sách hóa đơn hủy” cung cấp chức năng “Sửa, Xóa” ⇒ để thực hiện click icon Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice , Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Sau khi nhập đủ thông tin mong muốn: click button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice ⇒ quay lại màn hình “Danh sách hủy hóa đơn”
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
- Dải hóa đơn đã hủy thành công khi tạo mới hóa đơn sẽ không chọn được nữa, nhưng vẫn thực hiện Tìm kiếm được
- Xem chi tiết click icon  Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Để thực hiện in hóa đơn click button Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice
Trên đây là bài viết chi tiết về cách sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của hóa đơn điện tử EasyInvoice, dịch vụ kế toán ACF chúc các bạn sử dụng tốt phần mềm.

Tin liên quan

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

20:04:27 24-05-2022

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế tại …(người nộp thuế) được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

19:49:14 24-05-2022

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

19:51:22 18-05-2022

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 12/KTT - Biên bản kiểm tra

Mẫu số 12/KTT - Biên bản kiểm tra

21:07:53 17-05-2022

Mẫu số 12/KTT – Biên bản kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 11/KTT quyết định điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế

Mẫu số 11/KTT quyết định điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế

20:43:50 17-05-2022

Mẫu số 11/KTT ra quyết định về việc điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ...

Mẫu số 10/KTT ra quyết định điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra

Mẫu số 10/KTT ra quyết định điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra

21:16:07 14-05-2022

Mẫu số 10/KTT ra quyết định về việc điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 09/KTT ra quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn Kiểm tra

Mẫu số 09/KTT ra quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn Kiểm tra

20:58:36 14-05-2022

Mẫu số 09/KTT ra quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn Kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 08/KTT thông báo về việc hoãn thời gian kiểm tra

Mẫu số 08/KTT thông báo về việc hoãn thời gian kiểm tra

20:00:34 13-05-2022

Mẫu số 08/KTT thông báo về việc hoãn thời gian kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 07/KTT là biên bản công bố quyết định kiểm tra

Mẫu số 07/KTT là biên bản công bố quyết định kiểm tra

19:47:13 13-05-2022

Mẫu số 07/KTT là biên bản công bố quyết định kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 06/KTT ra quyết định về bãi bỏ quyết định kiểm tra

Mẫu số 06/KTT ra quyết định về bãi bỏ quyết định kiểm tra

15:21:11 06-05-2022

Mẫu số 06/KTT ra quyết định về bãi bỏ quyết định kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng  Bộ Tài Chính

Mẫu số 05/KTT ra quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

Mẫu số 05/KTT ra quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

15:07:10 06-05-2022

Mẫu số 05/KTT ra quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng  Bộ Tài Chính

Mẫu số 04/KTT ra quyết định về việc kiểm tra  thuế

Mẫu số 04/KTT ra quyết định về việc kiểm tra thuế

20:32:44 04-05-2022

Mẫu số 04/KTT ra quyết định về việc kiểm tra  thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 03/KTT thông báo lần 2 về việc giải trình, bổ sung thông tin

Mẫu số 03/KTT thông báo lần 2 về việc giải trình, bổ sung thông tin

20:15:32 04-05-2022

Mẫu số 03/KTT thông báo lần 2 về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 02/KTT biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông...

Mẫu số 02/KTT biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông...

20:56:48 27-04-2022

Mẫu số 02/KTT biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 01/KTT thông báo giải trình, bổ sung thông tin, dữ liệu

Mẫu số 01/KTT thông báo giải trình, bổ sung thông tin, dữ liệu

20:40:28 27-04-2022

Mẫu số 01/K TT thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, dữ liệu được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 07/HTQT - Giấy chứng nhận cư trú

Mẫu số 07/HTQT - Giấy chứng nhận cư trú

20:36:35 24-04-2022

Mẫu số 07/HTQT - Giấy chứng nhận cư trú (RESIDENCE CERTIFICATE) được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 05/HTQT giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

Mẫu số 05/HTQT giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

20:14:46 24-04-2022

Mẫu số 05/HTQT giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc phí dịch...

Mẫu số 05/NDAN văn bản xác minh thông tin bảo lãnh

Mẫu số 05/NDAN văn bản xác minh thông tin bảo lãnh

20:19:37 23-04-2022

Mẫu số 05/NDAN văn bản xác minh thông tin bảo lãnh được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 04/NDAN quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ

Mẫu số 04/NDAN quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ

20:05:39 23-04-2022

Mẫu số 04/NDAN quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 03/NDAN thông báo việc không chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ

Mẫu số 03/NDAN thông báo việc không chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ

20:00:33 19-04-2022

Mẫu số 03/NDAN thông báo về việc không chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 02/NDAN yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế

Mẫu số 02/NDAN yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế

19:48:15 19-04-2022

Mẫu số 02/NDAN yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 07/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế của TTCP

Mẫu số 07/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế của TTCP

20:42:38 18-04-2022

Mẫu số 07/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của Thủ tướng Chính Phủ được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021...

Mẫu số 06/XOANO quyết định việc xóa nợ tiền thuế của Bộ Tài Chính

Mẫu số 06/XOANO quyết định việc xóa nợ tiền thuế của Bộ Tài Chính

20:25:31 18-04-2022

Mẫu số 06/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt  của Bộ Tài Chính được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021...

Mẫu số 05/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế của TCT

Mẫu số 05/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế của TCT

20:41:29 17-04-2022

Mẫu số 05/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của Tổng Cục Thuế được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của...

Mẫu số 04/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế UBND

Mẫu số 04/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế UBND

20:35:42 16-04-2022

Mẫu số 04/XOANO quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với (tên người nộp thuế) của UBND ban hành theo Thông tư số...

Mẫu số 03/XOANO thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế

Mẫu số 03/XOANO thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế

20:16:18 16-04-2022

Mẫu số 03/XOANO thông báo về việc bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của BT...

Mẫu số 02/XOANO VBTB không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế

Mẫu số 02/XOANO VBTB không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế

20:13:40 15-04-2022

Mẫu số 02/XOANO văn bản thông báo không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của...

Mẫu số 01/XOANO đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền...

Mẫu số 01/XOANO đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền...

19:53:14 15-04-2022

Mẫu số 01/XOANO văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 01-2/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Mẫu số 01-2/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

21:03:24 14-04-2022

Mẫu số 01-2/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 01/DUQT văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo điều ước...

Mẫu số 01/DUQT văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo điều ước...

20:02:47 13-04-2022

Mẫu số 01/DUQT văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo điều ước quốc tế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 01/DTA-MAP đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP)

Mẫu số 01/DTA-MAP đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP)

19:43:35 13-04-2022

Mẫu số 01/DTA-MAP đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 01-1/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Mẫu số 01-1/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

19:50:13 10-03-2022

Mẫu số 01-1/HKNN phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính  

Mẫu số 01/TNKDCK giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ/trái phiếu

Mẫu số 01/TNKDCK giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ/trái phiếu

19:27:19 10-03-2022

Mẫu số 01/TNKDCK giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ/trái phiếu được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 06/MGTH là văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

Mẫu số 06/MGTH là văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

19:03:32 10-03-2022

Mẫu số 06/MGTH là văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính  

Mẫu số 05/MGTH QĐ việc miễn thuế cho người nộp thuế theo danh sách

Mẫu số 05/MGTH QĐ việc miễn thuế cho người nộp thuế theo danh sách

09:16:07 08-03-2022

Mẫu số 05/MGTH quyết định về việc miễn thuế cho người nộp thuế theo danh sách được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 04/MGTH TB việc người nộp thuế không thuộc diện miễn giảm

Mẫu số 04/MGTH TB việc người nộp thuế không thuộc diện miễn giảm

08:44:08 08-03-2022

Mẫu số 04/MGTH thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn (giảm) <tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)> ban hành theo TT số...

Mẫu số 03-1/MGTH TB người nộp thuế thuộc/không thuộc diện MGTH

Mẫu số 03-1/MGTH TB người nộp thuế thuộc/không thuộc diện MGTH

15:36:00 07-03-2022

Mẫu số 03-1/MGTH thông báo về việc người nộp thuế thuộc diện/không thuộc diện miễn (giảm) thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước...

Mẫu số 03/MGTH QĐ việc miễn (giảm)

Mẫu số 03/MGTH QĐ việc miễn (giảm)

15:18:09 07-03-2022

Mẫu số 03/MGTH quyết định về việc miễn (giảm) <tên khoản thuộc NSNN được miễn (giảm)> ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ...

Mẫu số 02/MGTH BB xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

Mẫu số 02/MGTH BB xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

20:34:11 05-03-2022

Mẫu số 02/MGTH là biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 01/MGTH là văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Mẫu số 01/MGTH là văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

08:55:33 04-03-2022

Mẫu số 01/MGTH là văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 01/TB-TS thông báo về việc thông tin đề nghị tra soát

Mẫu số 01/TB-TS thông báo về việc thông tin đề nghị tra soát

08:35:28 04-03-2022

Mẫu số 01/TB-TS thông báo về việc thông tin đề nghị tra soát được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 01/ĐNHUY văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Mẫu số 01/ĐNHUY văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

18:23:24 02-03-2022

Mẫu số 01/ĐNHUY là văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 05/TB-HT thông báo việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước...

Mẫu số 05/TB-HT thông báo việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước...

18:09:45 02-03-2022

Mẫu số 05/TB-HT thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của BT BTC

Mẫu số 04/TB-HT thông báo việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn...

Mẫu số 04/TB-HT thông báo việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn...

21:57:50 01-03-2022

Mẫu số 04/TB-HT thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của BT...

Mẫu số 03/TB-HT thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục

Mẫu số 03/TB-HT thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục

21:32:57 01-03-2022

Mẫu số 03/TB-HT thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 02/TB-HT thông báo việc chấp nhận/không chấp nhận VB ĐNHT/ hủy...

Mẫu số 02/TB-HT thông báo việc chấp nhận/không chấp nhận VB ĐNHT/ hủy...

16:12:49 28-02-2022

Mẫu số 02/TB-HT ra thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế /Hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế ban hành theo...

Mẫu số 01/TB-HT thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ĐNHT/hủy hồ sơ ĐNHT

Mẫu số 01/TB-HT thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ĐNHT/hủy hồ sơ ĐNHT

15:54:29 28-02-2022

Mẫu số 01/TB-HT ra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế ban hành theo TT 80/2021/TT-BTC 29/09/2021...

Mẫu số 01/QĐ-KHTNT quyết định về không hoàn trả khoảng nộp thừa

Mẫu số 01/QĐ-KHTNT quyết định về không hoàn trả khoảng nộp thừa

15:09:54 17-02-2022

Mẫu số 01/QĐ-KHTNT ra quyết định về việc không hoàn trả khoảng nộp thừa được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của BT BTC

12345678
Tin tức mới nhất
Họa tiết
Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế

20:04:27 24-05-2022

Mẫu số 01/TTrT ra quyết định về việc thanh tra thuế tại …(người nộp thuế) được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra

19:49:14 24-05-2022

Mẫu số 14/KTT - Phụ lục biên bản kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

19:51:22 18-05-2022

Mẫu số 13/KTT Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra được ban hành theo TT số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 12/KTT - Biên bản kiểm tra

Mẫu số 12/KTT - Biên bản kiểm tra

21:07:53 17-05-2022

Mẫu số 12/KTT – Biên bản kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 11/KTT quyết định điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế

Mẫu số 11/KTT quyết định điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế

20:43:50 17-05-2022

Mẫu số 11/KTT ra quyết định về việc điều chỉnh nội dung/thời kì kiểm tra thuế được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ...

Mẫu số 10/KTT ra quyết định điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra

Mẫu số 10/KTT ra quyết định điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra

21:16:07 14-05-2022

Mẫu số 10/KTT ra quyết định về việc điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...